- T -

 

Dziewczynki Chłopcy
Tacjanna
Tamara
Tatiana
Tekla
Telimena
Teodora
Teodozja
Teofila
Teresa
Tolisława
Toma
Tomisława
Trzebisława
Tworzysława
Tadeusz
Taras
Tęgomir
Telesfor
Teobald
Teodor
Teodozjusz
Teofil
Tobiasz
Toligniew
Tolimir
Tolisław
Tomasz
Tomir
Tomisław
Tomił
Torpet
Trofim
Trzebimir
Trzebisław
Trzebomysł
Trzebowit
Twardosław
Tworzymir
Tworzysław
Tyburcjusz
Tycjan
Tymon
Tymoteusz
Tytus